Optima-IT Preduzeće za informatički inžinjering zastupstvo proizvodnju i promet

Kontakt

* E-Mail Telefon Fax
Optima IT Sarajevo optima-mo@optima.ba +387 33/714-425 +387 33/649-588
Optima IT Mostar optima-mo@optima.ba +387 36/320-327 +387 36/324-235
Optima IT Tuzla optima-mo@optima.ba +387 35/251-562 +387 35/251-563
Optima IT Banja Luka optima-mo@optima.ba +387 51/233-460 +387 51/233-462