Optima-IT Preduzeće za informatički inžinjering zastupstvo proizvodnju i promet

Potrebni dokumenti za fiskalizaciju

Da bi se sklopio Ugovor i podnio Zahtjev za inicijalnu fiskalizaciju potrebno je pripremiti sledeću dokumentaciju:

     Rješenje o osnivanju preduzeća
     JIB preduzeća (ako preduzeće ima više poslovnih jedinica onda JIB od svake PJ zasebno)
     PDV preduzeća
     Kopija lične karte vlasnika preduzeća
     Ispunjen i ovjeren ZIF obrazac (možete ga preuzeti sa našeg web portala)
     Kako saznajemo dovoljene su kopije dokumenata i ne moraju biti ovjerene jer se fiskalizacija sprovodi na osnovu ZIF
     obrazca koji potvrđuje vjerodostojonst podataka od strane poreskog obveznika.
     Savjetujemo da kod distributera dođete sa pripremljenom dokumentacijom kako bi izbjegli nepotrebno zadržavanje
     jer se očekuju velike gužve prilikom sklapanja ugovora.