Loading

Informacioni sistemi

Inovativna rješenja

Budite u koraku sa vremenom uz naše aplikacije i olakšajte sebi poslovanje.
Poslovni-informacioni sistemi za vaše preduzeće sa naprednim funkcionalnostima uz veliku prilagodljivost vašim potrebama. Naša rješenja omogućit će vam lakše poslovanje unutar preduzeća. Postanite i vi naš korisnik!

Menadžment sistemi

Podaci na dlanu!

Bilo kuda - podaci svuda.
Naš menadžment-informacioni sistem (MIS) omogućit će vam pristup sa bilo koje lokacije kako bi vama pružili potrebne podatke.

eNabava

Dokumentacija na klik!

Naš sistem će vam omogućiti lakše upravljanje i realizaciju procesa u postupcima javnih nabavki.
Nema potrebe da pišete tendersku dokumentaciju, stvarate dokumente ugovora ili brinete o raspoloživim sredstvima - naš sistem će to raditi za vas!

Vaše želje, Vaši izbori

Kreiranje novih sistema ili implementacija u postojeće.
Visoko obrazovani djelatnici koji se stalno usavršavaju i obrazuju kako bi mogli efikasno odgovoriti svim zahtjevima naših Klijenata.