Loading

Optima IT d.o.o.

 

Reference

Naziv komitenta

 

Opis poslova

SUD BiH Isporuka,održavanje  i servisiranje računarske,audio opreme i ostalih uredskih mašina
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Servisiranje računarske opreme

Održavanje računarske i uredske opreme za sva ministarstva, agencije i sluzbe pod Službom za zajedničke poslove institucija BiH

 

Služba za zajedničke poslove organa i tijela Fed. BiH Održavanje i servisiranje sistemskog i aplikativnog software-a

 

Ured za reviziju institucija u Fed. BiH Održavanje i servisiranje sistemskog i aplikativnog software-a
KJKP Sarajevogas Isporuka računarske opreme
Unicredit Zagrebačka banka Ugovor o isporuci podrške za licence za Oracle, Unix, EMC-Documentum, EMC-Captiva

Isporuka i instalacija centralnog računala, servera, storage-a, sistemskog softvera i upgrade Oracle-e na 10g

Isporuka i instalacija opreme za skeniranje i mikrofilma – KODAK oprema: skeneri, arhive writer-i, pisači, arhive procesor …

Isporuka računara, servera, šalterskih printera, stroja za kuvertiranje kao i održavanje opreme

 

J.P Željeznice Federacije BiH Isporuka računarske opreme
Union Banka DD Isporuka računarske opreme

Servisiranje printera

Isporuka Oracle licenci

Ministarstvo civilnih poslova BiH Isporuka  komunikacijeske opreme
Nova Banjalučka banka Isporuka računarske opreme i rezervnih dijelova
Vrhovni Sud Federacije BiH Isporuka računarske opreme

Održavanje i servisiranje printera

Ministarstvo ino. Poslova BiH Servisiranje računarske opreme
Centralna Banka BiH Isporuka računarske opreme

Isporuka Oracle licenci

Isporuka Statističkog Softwarea SPSS

Isporuka kopir aparata i telefax aparata

 

 

KJKP Vodovod i kanalizacija  – Sarajevo Održavanje računarske i uredske opreme, te sistemskog software-a

Održavanje aplikativnog Softwera

Isporuka i instalacija kompletne LAN i WAN opreme

Hrvatska pošta d.o.o. Mostar Održavanje štampača

Isporuka šalterskih printera i računarske opreme

Izrada i isporuka Poslovno-informacijskog sustava

Federalno ministarstvo trgovine i turizma Održavanje računarske opreme
Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK Održavanje računarske opreme
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Izrada novih, rekonstrukcija postojećih rač. mreža, održavanje opreme, isporuka rez. dijelova i potrošnog materijala
Raiffeisen banka BH d.d. Održavanje printera
European Commission

Uprava za indirektno oporezivanje BiH

Ugovor sa partnerskom firmom Bull France o isporuci 460 Notebooka za Upravu za indirektno oporezivanje BiH
Federalni zavod za statistiku Održavanje računarske opreme
BH Telekom Isporuka Dell 400 računara,16 servera i LCD monitora
Pravosudna komisija Brčko Distrikta BiH Isporuka Oracle licenci I izrada Softvera za Sud
Ustavni sud

Bosne i Hercegovine

 

Isporuka HP računara , Notebook-a, skenera i Laserskih printera

Izrada i isporuka Informacionog sustava za praćenje dokumentacije

Isporuka Oracle licenci

Ured za reviziju finansijskog poslovanja institucija BiH – Donacija Švedskog ureda za reviziju Isporuka IBM računara, IBM Servera, IBM Notebooka, Printera, kopir aparata, Software-a, kao i instalacija i konfiguracija LAN i WAN mreže

 

Ministarstvo finansija BiH – Federalna Porezna uprava – Središnji ured Sarajevo Isporuka IBM računara i IBM servera i održavanje računara,štampača
European Comunity – Technical Assistance Unit of the European Commission, Customs an Tax HQ and  theParlament Buildings, Isporuka NEC Računara, Servera, Printera i Xerox kopir aparata.
Federalna novinska agencija – FENA Isporuka računara, servera, mrežne opreme, printera i radovi na umrežavanju i podešavanju LAN-a

 

Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Isporuka Servera, računara, Notebook-a, printera i druge uredske opreme

 

Ministarstvo civilnih poslova-CIPS Izrada jedinstvenog registra građana i izdavanje dokumenata LK/OI, kao i vozačkih dozvola konzorcij sa PING-om.

 

European Commission BiH Isporuka Software-a za Agenciju za Statistiku BiH, Federalni zavod za statistiku I Republički zavod za statistiku Republike Srpske

 

OHR (Office of the High Representative) Isporuka i instalacija računarske opreme i servera sud Brčko
USAID – Macroeconomic Tehnical Assistance Project Software, Hardware i LAN mreže za 11 kantona u BiH

 

PIU Forestry Federation BiH – The World Bank Forestry Project

 

 

Isporuka i instalacija Računara, Servera, Printera, Plotera i digitajzera (Hardwara) i LAN mreže u 3 kantona.

 

INA BiH Isporuka, održavanje opreme

 

 

AIR Bosna Isporuka računarske opreme, sistemskog software-a, software-a za banke,  LAN i WAN oprema

 

FRANCK d.o.o. Isporuka računarske opreme, sistemskog software-a, software-a za banke,  LAN i WAN oprema

 

Hrvatska poštanska banka – Mostar Isporuka računarske opreme, software-a

 

Bosna osiguranje – Tuzla Isporuka, održavanje i instalacija Hardwara i finansijskog Softwara

 

Drina - Srebrenica Association of  Desplaced PersonsSarajevo and Tuzla Isporuka, održavanje i instalacija Hardwara i finansijskog Softwara, LAN mreža

 

Federal Direction of Goods Spare Isporuka, održavanje i instalacija Hardwara i finansijskog Softwara, LAN mreža

 

Ministarstvo finansija BiH – Uprava poreza – Mostar Isporuka, održavanje i instalacija Hardwara i finansijskog Softwara
OHR Commision for Real Property Claims of Displaced Persons and Refugees –Sarajevo Isporuka Servera, radnih stanica, održavanje i instalacija Hardwara iCompaq finansijskog Softwara, LAN mreža

 

PBS Bank – Sarajevo Isporuka, održavanje i instalacija Hardwara i finansijskog Softwara

 

RTV BiH Isporuka, održavanje i instalacija Hardwara

 

Rudnici uglja Kreka – Tuzla Isporuka, održavanje i instalacija hardware-a i finansijskog software-a,LAN mreža – ugovor o održavanju

 

SFOR / RACO – Sarajevo Isporuka, održavanje i instalacija Hardwara, Optičkih kablova kao i ostale mrežne opreme

 

IBHI Sarajevo

 

Isporuka, održavanje i instalacija Hardwara, LAN mreža

 

Siporex – Tuzla Isporuka, održavanje i instalacija Hardwara i finansijskog Softwara, LAN mreža

 

TALDI Agency for Local Development Iniciatives –Tuzla

Isporuka, održavanje i instalacija Hardwara i finansijskog Softwara, LAN mreža

 

UNDP – Tuzla i Sarajevo Isporuka, održavanje i instalacija Hardwara i

finansijskog Softwara, LAN mreža za Sudove

 

Okružni sud – Odžak Isporuka, održavanje i instalacija Hardwara i finansijskog Softwara, LAN mreža

 

Zepter International Ltd. -Sarajevo Isporuka, održavanje i instalacija Hardwara i finansijskog Softwara, LAN mreža

 

Klinički centar Tuzla Isporuka, održavanje i instalacija računarske opreme, mrežne opreme,  finansijskog software-a

 

Ministarstvo finansija BiH – Federalna Carinska uprava Sarajevo

 

Isporuka, održavanje i instalacija hardware-a, projektovanje, implementacija i izvođenje radova na LAN umrežavanju

 

BADEL 1862 d.o.o. Sarajevo

 

Isporuka, održavanje i instalacija hardware-a, software-a i LAN i WAN mreža

 

Rudnici mrkog uglja Banovići Isporuka i održavanje računarske opreme
Triglav BH osiguranje Isporuka računarske opreme
Javne željezničke korporacije BiH Izrada rač.mreža, isporuka i instaliranje kompletne računarske opreme u  direkcijama Sarajevo,Tuzla,Zenica,Tuzla,Mostar,Bihać,Doboj,Novi Grad, Banja Luka i udaljene lokacije

Konzorcij sa Megatrend doo Zagreb

Ministarstvo finansija TK Isporuka  računarske opreme

Isporuka software-a za finansijsko poslovanje

Zavod za zapošljavanje TK Tuzla Isporuka i održavanje računarske opreme
Zavod zdravstvenog osiguranja TK Tuzla Isporuka računara, printera , UPS
Općina Lukavac Održavanje računarske opreme

Održavanje fotokopirnih aparata

Općina Tuzla Isporuka i održavanje računarske opreme, mrežne opreme
Općina Lukavac Održavanje fotokopirnih aparata
Porezna uprava TK Tuzla Održavanje računarske opreme
Zavod za javno zdravstvo TK Tuzla Održavanje računarske opreme
EP BiH, Termoelektrana Tuzla Isporuka računarske opreme
EP BiH Elektrodistribucija Tuzla Održavanje računarske opreme

Isporuka i održavanje ručnih računara

Ministarstvo prometa i veza

 

Održavanje računarske opreme
JZU Dom zdravlja Tuzla Isporuka računara, printera,UPS , notebooka
RMU Đurđevik Isporuka računara i rač. opreme
Ministarstvo za prostorno uređenje Isporuka računara, printera, UPS uređaja, A0 scannera i A0 plottera